Het bestuur:
Het bestuur van de Kerstloop (Kerstloopcommissie ) zijn leden van de AV Flevo Delta met de specifiek opdracht deze loop te organiseren. Van de vele bestuursleden die zich hiermee  bezig hielden, hebben Adriaan Sparreboom en Rien de Kwaadsteniet hun passie voor de organisatie van de Kerstloop 25 jaar lang kunnen volhouden.
Rien is inmiddels geheel gestopt. Adriaan koos ervoor zich als bestuurslid terug te trekken, maar als "racedirector" zijn bijdrage te blijven leveren. En hiermee is het huidige bestuur zeer content, want de ervaring van Adriaan op dit gebied is niet zomaar overdraagbaar. Overigens geldt dat zeker ook voor de ervaring van Rien. Inmiddels hebben nog enkele “oudgedienden” de commissie vaarwel gezegd.
Ons bestuur bestaat dus nu uit:

Allert Everts: voorzitter
Door een blessure gedwongen, ging hij in 1986 van het voetballen over op het hardlopen. Al snel raakte hij besmet met het bekende virus en dat leidde er toe, dat hij de cursus "Trainer loopgroepen" ging volgen. Tevens werd hij sterk gemotiveerd voor de organisatie van (loop)evenementen. Hij volgde cursussen voor alg. jurylid, tijdwaarnemer, microfonist scheidsrechter/wedstrijdleider en werd als lid van het bestuur van Flevo Delta wedstrijd coördinator. Allert is al jaren jury coördinator en tegenwoordig kun je hem ook als wedstrijdleider/scheidsrechter bij wegwedstrijden of crosses tegenkomen.

Willem Langendijk: secretaris
Vanaf 1994 is hij lid van AV Flevo Delta als recreant. Hij heeft jaren gekend waarin hij wekelijks deelnam aan loopevenementen in geheel Nederland. Dat is mede de motivatie geweest ook iets te willen gaan doen in het organiseren van een loopwedstrijd. Hij zit sinds 2003 als secretaris in het bestuur van de Kerstloopcommissie. Tevens is Willem mede belast met allerlei technische zaken rond het parcours. Willem is de meest ervarene van ons allen en als zodanig de stabiele factor waarop het bestuur drijft.

Henk Moerkens:  penningmeester, sponsoring en inschrijving
Hij heeft in 2000 deelgenomen aan een clinic voor beginners en is toen lid geworden van AV Flevo Delta. Zijn favoriete afstand is de 10 kilometer, liefst bij lokale lopen en crossen. Hij is in 2001 begonnen met de cursus looptrainer en gaf training aan de recreanten, nu aan de prestatiegroep. De laatste jaren is hij actief betrokken bij Start to Run. Hij vindt het mooi om zijn ervaring over te brengen aan nieuwe lopers. Vanaf mei 2014 zit hij in het bestuur van de Leisure World Kerstloop. Henk houdt zich daar vooral bezig met sponsoring en inschrijving. Henk houdt zich nu ook naast sponsoring (gedeeld) met Rene)en de inschrijving ook nog bezig met de financien.

Jeannette Pots: vrijwilligerscoördinatie
Jeannette is in 2010 begonnen met hardlopen, de eerste 5 km loop liep ze in 2011 en in 2012 volgde de 10 km. Zij loopt voornamelijk recreatief en vindt lopen een prettige manier om in conditie te blijven. Sinds zij in 2015 naar Dronten is verhuisd is zij het bestuur van de Kerstloop komen versterken. Na een jaar inwerken doet ze nu de vrijwilligers coördinatie.

Peter Bosboom
Diverse waaronder Website.

Met al deze ervaring kunnen zij een evenement van formaat organiseren: "voor lopers, door lopers!"

Persoonlijk met plezier en prestatie
Copyright Leisure World Kerstloop Dronten 2018
Ontwerp: Newminds - design studio
Development & Hosting: FlevoHost - first class webhosting