Het bestuur:
Het bestuur van de Kerstloop (Kerstloopcommissie ) zijn leden van de AV Flevo Delta met de specifiek opdracht deze loop te organiseren. Van de vele bestuursleden die zich hiermee  bezig hielden, hebben Adriaan Sparreboom en Rien de Kwaadsteniet hun passie voor de organisatie van de Kerstloop 25 jaar lang kunnen volhouden.
Rien is inmiddels geheel gestopt. Adriaan koos ervoor zich als bestuurslid terug te trekken, maar als "racedirector" zijn bijdrage te blijven leveren. En hiermee is het huidige bestuur zeer content, want de ervaring van Adriaan op dit gebied is niet zomaar overdraagbaar. Overigens geldt dat zeker ook voor de ervaring van Rien. Inmiddels hebben nog enkele “oudgedienden” de commissie vaarwel gezegd.
Ons bestuur bestaat dus nu uit:

Allert Everts: voorzitter
Door een blessure gedwongen, ging hij in 1986 van het voetballen over op het hardlopen. Al snel raakte hij besmet met het bekende virus en dat leidde er toe, dat hij de cursus "Trainer loopgroepen" ging volgen. Tevens werd hij sterk gemotiveerd voor de organisatie van (loop)evenementen. Hij volgde cursussen voor alg. jurylid, tijdwaarnemer, microfonist scheidsrechter/wedstrijdleider en werd als lid van het bestuur van Flevo Delta wedstrijd coördinator. Allert is al jaren jury coördinator en tegenwoordig kun je hem ook als wedstrijdleider/scheidsrechter bij wegwedstrijden of crosses tegenkomen.

Willem Langendijk: secretaris
Vanaf 1994 is hij lid van AV Flevo Delta als recreant. Hij heeft jaren gekend waarin hij wekelijks deelnam aan loopevenementen in geheel Nederland. Dat is mede de motivatie geweest ook iets te willen gaan doen in het organiseren van een loopwedstrijd. Hij zit sinds 2003 als secretaris in het bestuur van de Kerstloopcommissie. Tevens is Willem mede belast met allerlei technische zaken rond het parcours. Willem is de meest ervarene van ons allen en als zodanig de stabiele factor waarop het bestuur drijft.

Leo Meijers:  penningmeester, sponsoring en inschrijving
Vanaf zijn jeugd is Leo al een tijdje met atletiek bezig geweest. Na een werkzaam leven met matige sportieve activiteiten en nu sinds een paar jaar via "start ot run" is Leo weer aan het lopen. In het verleden is Leo ook veel bezig geweest met bestuurlijke zaken. En nu Leo weer wat meer tijd heeft vindt hij het leuk om voor de Kertloop commissie iets te doen.

Vacant: vrijwilligerscoördinatie

Peter Bosboom
Diverse waaronder Website.

Met al deze ervaring kunnen zij een evenement van formaat organiseren: "voor lopers, door lopers!"

 

Persoonlijk met plezier en prestatie
Copyright Leisure World Kerstloop Dronten 2018
Ontwerp: Newminds - design studio
Development & Hosting: FlevoHost - first class webhosting